Vergrijzing is geen probleem, maar een uitdaging!

Jess Lokaal nieuws van 21-02-2022

JessLokaal ziet de vergrijzing niet als een probleem, maar als een uitdaging, die we aan moeten gaan. Focus op gezondheid, stimuleren van zelfredzaamheid, versterken van sociale structuren en preventie zijn hierbij van essentieel belang. Wij denken dat de uitdagingen als gevolge van de vergrijzing enkel en alleen in samenwerking met professionele en vrijwillige organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn het hoofd kunnen worden geboden. JessLokaal wil meer investeren in de samenwerking tussen zorgpartijen, welzijnsorganisatie, woningcorporaties en vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties in lokale en regionale netwerken. Hierdoor zijn we met elkaar in staat om de kennis en expertise op dit dossier te benutten. Samen kunnen we het aan is ons motto voor de komende jaren.

ouderen ouderen
Vergrijzing Vergrijzing
fietsers_0 fietsers_0